Flux de mobilitat touristica a Berlín

Tim Freytag & Hans-Jörg Weber

Standardseite

Després de París i Londres, Berlín es troba en tercera posició entre les grans destinacions europees de turisme en grans ciutats. L’any 2010, més de 20 milions de pernoctacions van ser enregistrades a l’hoteleria local. En conseqüència, la capital alemanya pot servir de laboratori per tal d’estudiar la configuració i els canvis del turisme urbà.

El mapa mostra la mobilitat de 300 visitants a Berlín. Els colors representen els individus que han identificats en cada una de les malles d’una retícula de 25 metres durant la seva estada. El color vermell destaca els llocs més freqüentats, com el Reichstag, la porta de Brandebourg i la PotsdamerPlatz. S’identiquen també les grans avingudes Unter den Linden, Friedrichstraße i Kurfürstendamm així com els traçats de la xarxa de metro. Combinat amb les dades recollides amb qüestionaris, els fluxos turístics poden ser analitzats segons característiques socioeconòmiques, demogràfiques, etc.

Les dades han estat recollides el setembre de 2010 utilitzant dispositius GPS i qüestionaris en el marc d’un projecte de recerca a Berlín. L’anàlisi de les dades ha estat realitzat pels autors d’aquest article amb la col.laboració de Michael Bauder pel que fa al programa ArcGIS a l’institut de geografia cultural de la Universitat de Friburg a Alemanya.

PER A CITAR AQUEST ARTICLE

Referència electrònica:

Tim Freytag & Hans-Jörg Weber, Flux de mobilitat touristica a Berlín, Via@, Mapes, posat en línia el 16 de març 2012.

AUTOR

Tim Freytag & Hans-Jörg Weber

Universitat de Friburg

TRADUCCIÓ

Salvador Anton Clavé

Universitat Rovira i Virgili – Tarragona